sobota 23. února 2008

2012: konec školy

Ano je to tak… V roce 2012 skutečně končí škola. A důvod? V tomto osudovém roce nastane apokalypsa globálních rozměrů a lidstvo bude vyhubeno. Kdo by potom chodil do školy, že? :D Takové a podobné úvahy se šíří na internetových fórech, kde píšou nejen školáci, ale i lidé pokročilejšího věku.

Základem těchto spekulací se stalo pár výmyslů od lidí, jež nemají ani páru o reálném světě. K tomu se přidali lidé, jež věří učení a předpovědím od severoamerického kmene indiánů Hopi. „Ho(i)píci“ mají (měli) podle některých lidí „generativní předávání znalostí“ tzn. z pokolení na pokolení a pouze uvnitř kmene. Jejich filozofická koncepce má základ v tzv. „světech“, přičemž každý byl ukončen působení určitého živlu (oheň, voda, vítr,…). Tato idea jde ještě dále a stává se tím nesmyslnější, čím více se jí člověk snaží pochopit. No uvidíme, jestli se indiánům jejich teorie ověří v praxi.

Každopádně rok 2012 není jediný, kdy měl nastat konec lidstva. Takovéto předpovědi se objevují skoro pořád. Když si to tak vezmu, tak konec světa měl nastat v první světové válce, potom když Američané vynalezli atomovou bombu, v roce 1999 měl být svět taky zničen a když se tak nestalo, lidské naděje se začaly upínat k magickému roku 2000… zase nic.

Tentokrát se ovšem naděje smrtelníků upírají k 21. Prosinci 2012. V tento den má končit třináctý baktunský cyklus mayského kalendáře. A jelikož není moc pravděpodobné, že se v ten den něco stane, tak kolují zvěsti o srážce s hypotetickou planetkou Nibiru (Madruk). Ta má prý obíhat v protisměru po protáhlé elipse kolem Slunce. Perioda, kdy se vrací k Zemi je kolem 5500 let. A nyní citace od spekulantů: „ Existují spekulace, že vláda Spojených států amerických zná její přesnou dráhu, ale nechce tuto informaci z obavy před možnou panikou zveřejnit.“ Jak vidíte, tak na základě tohoto rezolutního tvrzení je zcela jisté, že ke srážce dojde a všechen život odejde do zapomnění. :D

To z čeho mají někteří lidé panický strach, nadchlo spoustu scénáristů a režisérů, jelikož jim poskytlo námět k dalším filmům a z toho plynoucího přívalu peněz. Stačí uvést jen pár příkladů, plánovaných filmů: „2012: The War for Souls je film mapující konec světa tak, jak ji popsali staří Aztéci nebo samotný Nostradamus. Mladý vědec by měl otevřít portál vedoucí na paralelní Zemi a kontaktovat svého dvojníka, aby společně zabránili předvídané katastrofě očekávající Mayskou říši.“, „2012 Doomsday: Film se zabývá zajímavým tématem předpovědi týkající se datumu 21.12.2012. Tehdy má nastat Soudný den, který je v kalendáři Mayů označen jako den konce světa. Čtveřice lidí putuje do džungle v Mexiku, do historické svatyně Mayů, aby toto tajemství vyřešili.“ Pokud lidé přežijí tyto „dojáky“ z Hollywoodu, tak taková prkotina jako apokalypsa nemůže nikomu ublížit.


pondělí 11. února 2008

Matematická hádanka: 27+2 se ne=30

Naše paní profesorka dám dala super příklad o ztracené minci. :-)
Pokusím se ho jakštakš přeformulovat, i když to nemusí sedět s originálem.

Bylo nebylo... Byli jednou 3 maníci a ubytovali se v hotelu. Každý z nich zaplatil za noc 10€. Ovšem poté, co zaplatili, tak si účetní uvědomil, že udělal chybu a poslal poslíčka ať těm třem vrátí 5€. Jenže poslíček si řekl "Nač vracet 5€, když jsou 3. Dám každému 1€ a 2€ zbydou mě."

A teď poďme tento příklad vyřešit...
Každý zalatil za noc v hotelu 10€ a poslíček každému 1€ vrátil. To znamená, že každý zaplatil jen 9€ (10-1=9). Nyní si vynásobíme každého maníka částkou, kterou zaplatil=3*9 a to jerovno 27€. 2€ si nechal poslíček = 27+2=29€. Ale při placení v hotelu zaplatili každý 10€=3.10= 30€.

Jak je tedy možné, že celková suma byla 30€ a my se dopočítali jen 29€?


zdroj: RNDr. Gallová Alena

úterý 5. února 2008

Fejeton - Král na Hradě a rytíř z Konce Světa

Král na Hradě a rytíř z Konce Světa

Před čtyřmi léty… v době bídné bylo vyřčeno proroctví, jež pravilo, že v den Soudný bude vybrán vůdce, jenž usedne na trůn český a bude, vládnou zemi, nebi a lidu českému. Tak předpověděno bylo, tak také stalo se.
Od dob dávno minulých kdy věštba vyřčena byla, se prakticky nic nezměnilo. Páni politici se stále hádají nad kdejakými malichernostmi, strany se navzájem obviňují, že ti či oni udělali to, či ono a to je takové, onaké a makové. Nikomu nedochází, že politika je umění kompromisu. Ovšem to by musela udělat, alespoň jedna strana ústupek a toho český občan asi nikdy nedočká. Naopak naši zvolení zástupci přikládají pod kotel tím, že jeden jel rychle na svatbu a druhý na tenis. Jeden, se sice omluví, a druhý vyhrabe nějakou neohrabanou výmluvu, ale nikdy si neodpustí do sebe rýpat.
Ale zpět k proroctví. Jak plynul čas a osudový Soudný den se blížil, tak se čekalo na rytíře, jež se postaví současnému panovníkovi a převezme otěže vlády. Hledalo se všude, ale nikdo nebyl dostatečně silný na to, aby současného vůdce sesadil. Nakonec se našel jeden odvážlivec, který výzvu přijal a jal se tohoto nelehkého úkolu. Bydlil v zemi daleké, jemu zaslíbené. Neváhal ani minuty, nasedl na koně a přiletěl sem k nám.
A tak je tady… Ten, jenž byl vyvolen, avšak zatím nezvolen se musí ucházet o hlasy poslanců a senátorů. Všichni vědí, že síly jak Švejnara, tak Klause jsou téměř vyrovnané a s největší pravděpodobností rozhodnou hlasy komunistů (kteří se rozhodnou na poslední chvíli, aby tomu dodali více dramatičnosti), o které oba dva nesmírně stojí, ale zároveň musí dělat, jakože jim to je jedno, jelikož mít na sobě další čtyři roky nálepku „ten, co byl zvolen komouši“, není zrovna lichotivé a lidé, jímž se to nelíbí, na to budou neustále poukazovat.
Tyto volby, kde je jeden příliš nezelený a druhý příliš americký se odehrají v pátek 8. února. Novou hlavu státu bude volit 200 poslanců a 81 senátorů na společné schůzi obou komor. Takovou zajímavostí asi je, že se bude volit na Hradě, přičemž se bude hlasovat podle abecedy, a kdo přijde pozdě, má prostě smůlu. Jako bonus, tam budou svítit volitelům něco jako semafory a také se nakonec zdá, že spekulovaná veřejná volba bude nejspíše nejtajnější, co kdy byla.
No jak vše nakonec dopadne, je ve hvězdách. Stejně to je většinou o tom zvolit „to menší zlo“. V tomto případě si stačí vybrat mezi globálním oteplováním a příliš rychlým přijetím €.

Matěj Mareček
6.A8
6. 2. 2008