úterý 5. února 2008

Fejeton - Král na Hradě a rytíř z Konce Světa

Král na Hradě a rytíř z Konce Světa

Před čtyřmi léty… v době bídné bylo vyřčeno proroctví, jež pravilo, že v den Soudný bude vybrán vůdce, jenž usedne na trůn český a bude, vládnou zemi, nebi a lidu českému. Tak předpověděno bylo, tak také stalo se.
Od dob dávno minulých kdy věštba vyřčena byla, se prakticky nic nezměnilo. Páni politici se stále hádají nad kdejakými malichernostmi, strany se navzájem obviňují, že ti či oni udělali to, či ono a to je takové, onaké a makové. Nikomu nedochází, že politika je umění kompromisu. Ovšem to by musela udělat, alespoň jedna strana ústupek a toho český občan asi nikdy nedočká. Naopak naši zvolení zástupci přikládají pod kotel tím, že jeden jel rychle na svatbu a druhý na tenis. Jeden, se sice omluví, a druhý vyhrabe nějakou neohrabanou výmluvu, ale nikdy si neodpustí do sebe rýpat.
Ale zpět k proroctví. Jak plynul čas a osudový Soudný den se blížil, tak se čekalo na rytíře, jež se postaví současnému panovníkovi a převezme otěže vlády. Hledalo se všude, ale nikdo nebyl dostatečně silný na to, aby současného vůdce sesadil. Nakonec se našel jeden odvážlivec, který výzvu přijal a jal se tohoto nelehkého úkolu. Bydlil v zemi daleké, jemu zaslíbené. Neváhal ani minuty, nasedl na koně a přiletěl sem k nám.
A tak je tady… Ten, jenž byl vyvolen, avšak zatím nezvolen se musí ucházet o hlasy poslanců a senátorů. Všichni vědí, že síly jak Švejnara, tak Klause jsou téměř vyrovnané a s největší pravděpodobností rozhodnou hlasy komunistů (kteří se rozhodnou na poslední chvíli, aby tomu dodali více dramatičnosti), o které oba dva nesmírně stojí, ale zároveň musí dělat, jakože jim to je jedno, jelikož mít na sobě další čtyři roky nálepku „ten, co byl zvolen komouši“, není zrovna lichotivé a lidé, jímž se to nelíbí, na to budou neustále poukazovat.
Tyto volby, kde je jeden příliš nezelený a druhý příliš americký se odehrají v pátek 8. února. Novou hlavu státu bude volit 200 poslanců a 81 senátorů na společné schůzi obou komor. Takovou zajímavostí asi je, že se bude volit na Hradě, přičemž se bude hlasovat podle abecedy, a kdo přijde pozdě, má prostě smůlu. Jako bonus, tam budou svítit volitelům něco jako semafory a také se nakonec zdá, že spekulovaná veřejná volba bude nejspíše nejtajnější, co kdy byla.
No jak vše nakonec dopadne, je ve hvězdách. Stejně to je většinou o tom zvolit „to menší zlo“. V tomto případě si stačí vybrat mezi globálním oteplováním a příliš rychlým přijetím €.

Matěj Mareček
6.A8
6. 2. 2008

Žádné komentáře: