Free Brainfuck Tools

Free Brainfuck Tools (FBT) je soubor volně šiřitelných nástrojů sloužících k vývoji a interpretaci jazyka Brainfuck. Zatím se tento „set“ nástrojů skládá z Free Brainfuck IDE (vývojového prostředí a interpretu napsaného v Javě) a Brainfuck Processor (procesoru, který je napsán ve VHDL a dá se nahrát na FPGA čip).

O jazyce Brainfuck: 
Brainfuck je minimalistický programovací jazyk, který se skládá pouze z osmi příkazů (viz. Wiki):

  • > posun datového ukazatele o jednu buňku doprava 
  • < posun datového ukazatele o jednu buňku doleva 
  • + zvýšení hodnoty aktivní buňky o 1 (buňky, nad kterou je ukazatel) - snížení hodnoty aktivní buňky o 1 
  • . výpis hodnoty aktivní buňky na standardní výstup (v drtivé většině případů na obrazovku). Pro výpis se používá hodnota aktivní buňky převedená dle kódování ASCII na znak. 
  • , uložení hodnoty ze vstupu do aktivní buňky 
  • [ pokud je hodnota aktivní buňky rovna nule, provede přesun instrukčního ukazatele doprava za odpovídající ] 
  • ] pokud je hodnota aktivní buňky různá od nuly, provede přesun instrukčního ukazatele doleva na odpovídající [ 


Ukázkový program (Hello World!): 
++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<< -]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<++++++++++++ +++.>.+++.------.--------.>+.>. 

Komentáře v programu: 
Jakýkoli text, který se neskládá ze znaků patřících do programovacího jazyka je považován za komentáře. Tento způsob umožňuje snadno vkládat komentáře kamkoli do zdrojového kódu.

Free Brainfuck IDE: 
Jedná se o vývojové prostředí pro jazyk Brainfuck. Součástí je i interpret. Jedná se prozatím o ranou verzi, k jejímuž běhu je potřeba mít běhové prostředí pro Javu 1.7 a výše. Pokud vám nejde soubor pustit dvojklikem, použijte příkazu v cmd/terminálu: java -jar "FBF.jar"Download: https://docs.google.com/open?id=0BzEavpv8QogcZjlmOTYyYmItYzEwNi00ZWU3LWE5ZjYtZDEwOTQ0ZDNmYjgx

Brainfuck Processor: 
Tento nástroje je v zásadě samostatný procesor, který interpretuje program uložený v paměti ROM (na přípravku FITkit). Byl vytvořen jako jeden z projektů v předmětu INP (VUT FIT).
Download: https://docs.google.com/open?id=0BzEavpv8QogcOWY4NmMxODctN2VhMC00NDFlLWE2ZWItOWEwZGI3Zjk2N2Jk

Žádné komentáře: